نجات وزارت دادگستری

تومان170,000

نجات وزارت دادگستری کتابی به قلم جیمز کومی، رئیس سابق سازمان اف بی آی و وزیر پیشین وزارت دادگستری آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، است که روایتگر سال های حضور وی در عرصه سیاست و قضاوت و اقدامات او در برابر جرائم و اقدامات تبهکارانه ای می باشد که در این دوران رخ می دهد. این کتاب در چهار بخش و 16 فصل نوشته شده است و از زبان خود نویسنده بیان می شود. جرائمی مانند قتل، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر و اقدامات و جنایات گروه های تبهکاری و مافیایی و مبارزات جیمز کومی با آنها شاکله اصلی کتاب را تشکیل می دهد.