زن ایرانی در آیینه اساطیر

تومان115,000

کتاب زن ایرانی در آیینه اساطیر اثر علی اصغر مصطفوی، به گونه ای ظریف و تاریخی، سبک و فرهنگ زنان ایران پیش از اسلام را مورد تحلیل قرار می دهد.
در این کتاب به فرهنگ غنی ایرانیان اشاره شده و به جایگاه زنان در فرهنگ ایران و به خصوص پیش از اسلام پرداخته می شود.
از سرفصل های این کتاب می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- چهره زن در فلات ایران
2- ایزد بانوان تمدن آفرین
3- نقش زن در اسطوره آفرینش
4- بانو خدایان ایران زمین
5- حضور و پویش زن در اساطیر حماسی ایران
6- زن در شاهنامه
7- وصف اندام زن در حماسه ایرانی
8- خصوصیات نفسانی و روحانی زنان حماسی ایران
9- زن در اوستا