زن ایرانی در آیینه اساطیر

تومان45,000

کتاب زن ایرانی در آیینه اساطیر اثر علی اصغر مصطفوی، به گونه ای ظریف و تاریخی، سبک و فرهنگ زنان ایران پیش از اسلام را مورد تحلیل قرار می دهد.
در این کتاب به فرهنگ غنی ایرانیان اشاره شده و به جایگاه زنان در فرهنگ ایران و به خصوص پیش از اسلام پرداخته می شود.