قوانینی که موفقیت را تضمین می کند

تومان55,000

در این کتاب قوانین و راه های رسیدن به موفقیت به صورت ماهرانه ایی توسط نویسنده مطرح شده است. و هم چنین نویسنده با مثال های کاربردی و شفاف راه را برای رسیدن به این مسیر هموار کرده است.