در گوشی با والدین

تومان50,000

با خواند ن این کتاب می آموزیم:

1- افزایش تعامل مثبت با کودک

2- راهکارهای کاربردی مقابله با دروغ گویی، خشم و بدزبانی فرزندان

3- راهبردهای موثر آموزش احساس مسئولیت

4- مقابله با شرم نابجا در مورد نحوه صحیح تربیت جنسی کودکان

5- تقاوت میان احساس مالکیت در برابر خساست