نوابه مادری خاص از طالقان

تومان60,000

عنواننوابه مادری خاص از طالقان
موضوعخاطرات و سفرنامه ها
نویسندهدکتر محمد حسین طائمیان
مترجم
ناشرامید سخن
قطعرقعی
سال انتشار1400
تعداد چاپ1000
تعداد صفحات203
قیمت