سلام حروف

تومان40,000

کودکان برای نوشتن درست کلمات باید خوب شنیدن را تمرین کنند این مجموعه به شناخت صداهای کوتاه و بلند و حروف الفبای فارسی پرداخته است.

به والدین پیشنهاد میشود پس از آموزش هر صدا به کودکتان، با خواندن کتاب داستان از او بخواهید تا آن صدا را از میان کلمات پیدا کند.