رنگ تو رنگ

تومان35,000

در این مجموعه ابتدا کودک با رنگهای اصلی آشنا شده و سپس با ترکیب رنگهای اصلی به خلق رنگهای جدیدی میپردازد. این آموزش ها در قالب شعر برای کودکان بیان شده است.

به دلیل رنگ آمیزی با گواش و یا آبرنگ، برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به صفحات، صفحات این کتاب یک رو بوده و همچنین یک ورق طلق نیز برای حفاظت از صفحات در زمان رنگ آمیزی همراه کتاب قرار داده شده است.