در سوریه خبری نیست

تومان110,000

عنواندر سوریه خبری نیست
موضوعداستان
نویسندهبابک مصطفوی
ناشرامید سخن
قطعرقعی
سال انتشار1400
تعداد چاپ1000
تعداد صفحات200
قیمت45000T