تاجی از اشک

تومان45,000

کتاب تاجی از اشک دلنوشته های یک پرسنل درمانی است که در دوران اولیه هجوم ویروس مرگبار کرونانگارش شده است . ذره ای که نویسنده به جهت تاج ظاهری و قدرت نفوذش او را تاج به سر خواند . ذره ای که ناخوانده به کشور ما سفر کرد و رویاهای زیبای مردم سرزمینمان را ویران کرد. تاجی از اشک بیان احساسات نویسنده وبیان گوشه ای از اضطرابها و دل اشوبیهای و شرایط مردم ما در ان روزهای سخت هجوم تاج به سر است.