بومی سازی مدل بلاک چین و پول الکترونیکی برای خدمات دولت الکترونیکی

تومان28,000

عنوانبومی سازی مدل بلاک چین و پول الکترونیکی برای خدمات دولت الکترونیکی
موضوعاینترنت در مدیریت دولتی
نویسندهدکتر مریم نیک نژاد خسمخی
ناشرامید سخن
قطعوزیری
سال انتشار1400
تعداد چاپ1000
تعداد صفحات96
قیمت28000