رمان تکه های آدم

تومان45,000

نقد و بررسی اجمالی

کتاب تکه های آدم کتابی است که به صورت ساده و صمیمی قصه هایی را روایت می کند و تکه هایی از زندگی آدم هاست. آیا آدم ها زندگی را می سازند ؟ با خواندن کتاب، خودتان تأمل کنید. آدمی که تکه تکه اش را جمع می کند تا با شکسته های بند زده اش ادامه دهد. اتفاقاتی که شاید گاهی ساده یا سخت باشد. شاید زمانی در اوج و یا در فرود باشی. مقصر کیست؟ کتاب را بخوانید و معرفی کنید تا شاید کسی با خواندنش یاد خاطرات ملس و گس خود بیفتد و بر درستی ها و اشتباهات خود مروری داشته باشد.شاید شخصیتی از کتاب را دوست بدارد . آدم ها را قضاوت نکنیم.