کارآگاهان اتحاد

تومان48,000

کتاب کارآگاهان اتحاد درباره حوادثی است که همیشه در دنیا در حال و وقوع است، مانند قتل، دزدی، خیانت که دنیا را به خطر می اندازد. حال ناجیان امروزی آن یازده دختر جوان و با استعداد خواهند بود. که با خواندن کتاب با آنها و روابطشان آشنا خواهید شد.