چگونه دست از نشخوار فکر برداریم؟

تومان70,000

فکر مزاحم معمولا به یکباره نمایان می شود، اما وقتی تبدیل به عادت شود تمام زندگی روزمره را مختل می کند و مشکلی بزرگ خواهد شد.
تفکر بیش از حد، باعث از دست دادن تمرکز بر روی مهمترین مسائل در زندگی می شود.
اگر توانایی یا عاملی برای توقف افکار منفی و مزاحم وجود داشت آیا از این فرصت استفاده نمی کردید؟
این کتاب همان کلید رهایی از تفکرات منفی و توقف نگرانی هاست.