چراهیتلر یهودیان را می کشت؟

تومان45,000

عنوانچرا هیتلر یهودیان را می کشت
موضوعقتل عام یهودیان
نویسندهبابک مصطفوی
ناشرامید سخن
قطعرقعی
سال انتشار1399
تعداد چاپ1000
تعداد صفحات97
قیمت30000T