هفتصد نکته ی موفقیت آمیز

تومان70,000

عنوانهفتصد نکته ی موفقیت آمیز
موضوعراه و رسم زندگی
نویسندهدکتر حمید رضایی – دکتر فرشته مرزبان
مترجم
ناشرامید سخن
قطعرقعی
سال انتشار1401
تعداد چاپ5000
تعداد صفحات100
قیمت

ناموجود