نکته های کوچک زندگی

تومان45,000

عنواننکته های کوچک زندگی
موضوعروانشناسی موفقیت
نویسندهاچ. جکسون براون
مترجمزهرا احمدوند
ناشرامید سخن
قطعجیبی
سال انتشار1400
تعداد چاپ1000
تعداد صفحات192
قیمت