مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در صنعت متالورژی

تومان90,000

عنوانمدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در صنعت متالورژی
موضوعمتالوژی-راهنمای آموزشی
نویسندهامید اشکانی
مترجم
ناشرامید سخن
قطعرقعی
سال انتشار1400
تعداد چاپ1000
تعداد صفحات169
قیمت44000