قصه های رنگارنگ نقاشی و روایت های شاعرانه رنگ ها و فصل ها

تومان20,000

عنوانقصه های رنگارنگ نقاشی و روایت های شاعرانه ی رنگ ها و فصل ها
موضوعداستان های کوتاه فارسی
نویسندهشبنم حکیم هاشمی
مترجم
ناشرامید سخن
قطعرقعی
سال انتشار1400
تعداد چاپ1000
تعداد صفحات71
قیمت20000

ناموجود