فردای مه زده

تومان35,000

کتاب فردای مه زده درباره ی عاشقانه هایی است که در خلوت نویسنده به وقوع می پیوندد و به نوعی می توان آن را بخش اعظم زندگی عاطفی زنی دانست، که در تنهایی به آن می پردازد.