طالقان بر بستر تاریخ، تمدن، مخاطرات طبیعی و انسانی

تومان78,000

عنوانطالقان بر بستر تاریخ، تمدن و مخاطرات طبیعی و انسانی
موضوعطالقان- تاریخ
نویسندهدکتر محمد حسین صائمیان
ناشرامید سخن
قطعوزیری
سال انتشار1400
تعداد چاپ1000
تعداد صفحات202
قیمت78000T