شیدا و شمس

تومان38,000

کتاب شیدا و شمس کتابی است حاوی مجموعه ای از داستان های اصیل ایرانی که به زیباترین حالت نگاشته شده است. نویسنده در این کتاب سعی کرده است از اسطوره های ایرانی استفاده کند و به آن زیبایی دوچندان ببخشد.

شما در این کتاب زشتی و پلیدی نمی بینید، و تنها آنچه که به چشم می آید، فرهنگ چندهزار ساله این مرز و بوم است.

ناموجود