شبهای بی قراری

تومان40,000

عنوانشبهای بی قراری
موضوعشعر فارسی
نویسندهفهیمه پورمند
مترجم
ناشرامید سخن
قطعرقعی
سال انتشار1401
تعداد چاپ500
تعداد صفحات76
قیمت