رک

تومان45,000

مجموعه اشعار رُک در سه فصل و سه قالبِ شعری مثنوی، غزل و چهارپاره تالیف شده است که روایتگرِ سال ها تلاش، جنگ و پیروزی است. شاعر توانسته احساس خود را به گونه ی زیبایی در اشعار بیان کند.