روستای من

تومان40,000

این کتاب درباره اهالی روستایی است که با خرید و فروش گندم یک روستای دیگر در حال نابودی روستای خود هستند. در این میان جوانی از اهالی روستا در فکر نجات دادن روستای خود می اُفتد.