راز یک جنایت(آخرین بار)

تومان37,000

کتاب راز یک جنایت مجموعه داستانی چند جلدی می باشد. داستانی بر پایه درگیری های خواسته یا ناخواسته یک جوان این سرزمین با جنایات پر رمز و رازی است که باید آنها را در فرصتی کوتاه حل کند.