رؤیای ناتمام

تومان39,000

کتاب رؤیای ناتمام در مورد دختریست به نام یلدا که یک روز پس از بیدار شدن از خواب، اتفاقات جدیدی را در زندگی تجربه می کند.این داستان در مورد دختریست که با اندوخته ای از تجربیات گذشته در مسیری مملو از تجربیات جدید گام برمی دارد و به آنچه که می خواهد می رسد، قسمتی از سرنوشت همه ی ما است.