دست نوشته های یک رهگذر

تومان40,000

کتاب دست نوشته های یک رهگذر مجموعه ایی از دلنوشته های زیبای فاطمه رئیسی می باشد. این دست نوشته ها شوق واژگان نویسنده است برای به تصویر کشیدن کسی که از نظر وی در قاب تصویر نمی گنجد.