تا شصت و نهمین روز آسمان دلتنگ ماست

تومان50,000

عنوانتا شصت و نهمین روز آسمان دلتنگ ماست
موضوعداستانهای فارسی
نویسندهدیانا حیدری
مترجم
ناشرامید سخن
قطعرقعی
سال انتشار1400
تعداد چاپ1000
تعداد صفحات95
قیمت