بُعد

تومان30,000

این کتاب نمای کلی از جدال جهان با بشر را به تصویر کشیده است.هر شخصیت نمودی از یک دیدگاه است. در این کتاب می گوید آیا عقل برای آدمیزاد مفید خواهد بود؟!