بومی سازی مدل بلاک چین…

تومان28,000

عنوانبومی سازی مدل بلاک چین و پول الکترونیکی برای خدمات دولت الکترونیکی
موضوعبلاک چین (پایگاه اطلاعاتی)، جنبه های اقتصادی
نویسندهدکتر مریم نیک نژاد خسمخی
ناشرامید سخن
قطعرقعی
سال انتشار1400
تعداد چاپ1000
تعداد صفحات96
قیمت28000T