برخاسته از خاکستر

تومان50,000

عنوانبرخاسته از خاکستر
موضوعداستان فارسی
نویسندهمهلا نعمتی
ناشرامید سخن
قطعرقعی
سال انتشار1400
تعداد چاپ1000
تعداد صفحات208
قیمت50000T