از نقش تا ردیف

تومان120,000

عنواناز نقش تا ردیف
موضوعموسیقی
نویسندهسلمه ملا
مترجم
ناشرامید سخن
قطعرقعی
سال انتشار1400
تعداد چاپ1000
تعداد صفحات320
قیمت120000