از اخلاق مهندسی تا سلامتی، ایمنی و محیط زیست

تومان70,000

عنواناز اخلاق مهندسی تا سلامتی، ایمنی و محیط زیست
موضوععلمی، آموزشی
نویسندهدکتر محمد حسین صائمیان
ناشرامید سخن
قطعوزیری
سال انتشار1400
تعداد چاپ1000
تعداد صفحات300
قیمت70000T