ادبیات معاصر بحرین

تومان55,000

عنوانادبیات معاصر بحرین
موضوعزنان در ادبیات
نویسندهدکتر حامد فشی و دکتر مرتضی صباغ جعفری
ناشرامید سخن
قطعوزیری
سال انتشار1400
تعداد چاپ1000
تعداد صفحات162
قیمت