آنتروپی تاریخ و مسئله آخرالزمان (اولین و آخرین نظم)

تومان55,000

عنوانآنتروپی تاریخ و مسئله آخر الزمان
موضوعتاریخ
نویسندهمحمد ضیایی
ناشرامید سخن
قطعرقعی
سال انتشار1400
تعداد چاپ1000
تعداد صفحات156
قیمت55000T