آخ جون نقاشی

تومان35,000

این مجموعه در مسیر رشد و خلاقیت کودک حرکت کرده است.

در این مجموعه کودک گام به گام با خط و اشکال هندسی آشنا میشود و می آموزد که با تلفیق و ترکیب خطوط و اشکال هندسی میتوان تصاویر گویایی را خلق کرد.