چاپ رمان

نشر رمان، فیلم نامه و سایر آثار مربوطه

چاپ رمان صرفاً انتشار یک کتاب نیست.

رمان بازگو کننده احساسات و تألمات یک نویسنده است. 

رمان می تواند یک حقیقت را بازگو کرده و یا به یک خیال رنگ و بوی واقعیت بخشد.

شخصیت های یک رمان می توانند موجوداتی حقیقی و انسانی باشند و یا جانوران و اشیاء که به هر یک بعدی انسانی بخشیده شده باشد.

بنابراین رمان را می توان آیینه و بازتاب یک فرهنگ و تمدن و بازگو کننده طرز نگرش یک جامعه نامید.

 

مراحل چاپ رمان در انتشارات امید سخن

1- ابتدا بخشی از رمان خود را در اختیار انتشارات قرار می دهید

2- اثر ارسال شده از لحاظ کیفیت نگارش مورد بررسی قرار میگیرد

3- قرارداد نشر با نویسنده منعقد شده و کتاب در پروسه چاپ قرار میگیرد

4- پس از چاپ کتاب و اعلام وصول، اثر نشر یافته در معرض دید خریداران و دوستاران کتاب قرار می گیرد.

انتشارات امید سخن
ارائه دهنده بهترین خدمات به مشتریان