در جست و جوی روشنایی

تومان15,000

کتاب حاضر اولین کتاب نویسنده ی جوان ایرانی می باشد که احساسات و عواطف خود را در قالب گفتگوهای دو نفره بیان داشته . نویسنده در این کتاب مسئولیت اتفاقات جامعه را بر عهده ی تک تک افراد جامعه می داند و امیدوار است در دنیایی که هیچ از او نمی دانیم جامعه ای مترقی تر و در خور نام انسانیت داشته باشیم .