در پاسخ به سوال انتشارات چیست ، باید گفت که انتشارات عبارت است از مجموعه ای فرهنگی است که اجازه انتشار کتاب را دارد.

تا پیش از این نویسندگان می توانستند کتابهای خود را به صورت ناشر- مولف و بدون نیاز به انتشارات به ثبت رسانده و منتشر نمایند. اما پس از آنکه وزارت ارشاد مبحث ناشر مولف را ملغی نمود، تنها مسیر انتشار کتاب صرفاً در اختیار ناشر است/

مراحل چاپ کتاب در انتشارات:

1- کتاب باید در اختیار انتشارات قرار گیرد

2- مجوزهای لازمه اخذ شود

3- کتاب به مرحله چاپ وارد شود.

انتشارات چیست / انتشارات چیست / انتشارات چیست