چنانچه کتابی تالیف و یا ترجمه کرده اید می توانید به نشر برسانید

تازه های نشر

پرفروش ترین ها

مراحل چاپ کتاب در انتشارات امید سخن

مراحل چاپ کتاب

چنانچه اثری خلق کرده اید، می توانید به منظور چاپ کتاب خود مراحل زیر را دنبال کنید:

1- بخشی از اثر خود را جهت بررسی به انتشارات ارسال می کنید

2- چنانچه اثر شما از کیفیت مناسب (از لحاظ نگارش و کیفیت موضوع) مورد تأیید قرار بگیرد قراردادی خدمت شما ارسال می گردد.

3- بس از انعقاد قرارداد، اثر شما به انتشارات تحویل داده می شود.

4- کتاب در بخش ویراستاری مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه نیاز به اصلاح و یا تغییر داشت، با هماهنگی با نویسنده تغییرات اعمال می شود

5- پس از آن وارد بخش حروف چینی و صفحه آرایی می گردد.

6- پس از صفحه آرایی، کتاب جهت اخذ شابک و فیپا و مجوز، به وزارت ارشاد ارسال می گردد.

7- پس از اخذ مجوز با همراهی و هماهنگی نویسنده طراحی جلد انجام می پذیرد

8- جهت دریافت مجوز جلد، جلد طراحی شده به ارشاد ارسال می گردد.

9- کتاب برای انتشار به چاپخانه ارسال می شود.

10- کتاب پس از چاپ، جهت اخذ اعلام وصول به وزارت ارشاد فرستاده می شود.

11- کتاب آماده توزیع و فروش است.

سایزهای استاندارد کتاب

1- قطع جیبی:

کتابهای کوچک که از تعداد صفحات کمی تشکیل شده باشد را معمولا در قطع جیبی چاپ می کنند.

ابعاد استاندارد قطع جیبی عبارت است از:

2- قطع رقعی

کتابهای شعر رمان و تاریخی و غیره با تعداد صفحات متوسط را در قطع رقعی به چاپ می رسانند.

کتابهای قطع رقعی تقریبا به اندازه کاغذ A5 هستند

ابعاد استاندارد قطع رقعی عبارت است از:

3- قطع وزیری

کتابهای درسی، آموزشی و علمیو یا کتابهایی که دارای صفحات زیاد هستند را معمولا در قطع وزیری چاپ می کنند.

قطع وزیری کمی از کاغذ A5 بزرگتر و از کاغذ A4 کوچکتر است.

ابعاد استاندارد قطع وزیری عبارت است از:

4- قطع رحلی

معمولا سفرنامه ها و یا کتابهایی که دارای تصاویر رنگی و بزرگ هستند را در قطع رحلی چاپ می کنند

قطع رحلی تقریبا اندازه کاغذ A4 می باشد.

فقط باید درنظر داشت که به علت بزرگ بودن صفحات قطع رحلی، چنانچه کتاب از صفحات کمی برخوردار بود می بایست از جلد سخت یا گالینگور استفاده کرد اما در صورتی که تعداد صفحات زیاد باشد می توان از جلد شومیز نیز استفاده نمود

ابعاد استاندارد قطح رحلی عبارت است از:

5- قطع خشتی

کتابهای داستانی کودکانه و یا کتابهای رنگی دارای تصویر را معمولا در قطع خشتی چاپ می کنند

ابعاد استاندارد قطع خشتی عبارت است از:

انتشارات امید سخن

انتشارات امید سخن / انتشارات امید سخن / انتشارات امید سخن / انتشارات امید سخن / انتشارات امید سخن / انتشارات امید سخن / انتشارات امید سخن / انتشارات امید سخن / انتشارات امید سخن /